STOSAG

De Stuurgroep Open Standaarden Afval en Grondstoffen (STOSAG) is in 2010 gestart als initiatief van 10 bedrijven en diensten in de afvalbranche met de NVRD om open standaarden te ontwikkelen, beheren en toe te passen. Het initiatief wordt ondersteund door het rijksprogramma Nederland Open in Verbinding (NOIV).

Door STOSAG zijn er vier standaarden ontwikkeld, elk voor een afzonderlijk proces van informatie-uitwisseling. De processen die in de standaard beschreven staan zijn:

  • Gegevensuitwisseling tussen chipkaarten en (ondergrondse) verzamelcontainers met toegangsidentificatie.
  • Gegevensuitwisseling tussen bechipte minicontainers en identificatiesystemen op de inzamelwagens.
  • Gegevensuitwisseling tussen verzamelcontainers en back-office systemen.
  • Gegevensuitwisseling tussen de systemen op de inzamelwagens en back-office systemen.

De standaard voor de gegevensuitwisseling tussen chips en identificatiesystemen op de inzamelwagens legt ook een standaard vast voor de inhoud van de toegepaste chips. Deze standaard volgt de bestaande EN14803 standaard, voorheen ook bekend als de BDE (Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-, Wasser und Rohstoffwirtschaft e.V.) standaard welke weer gebaseerd is op de ISO 11784/11785 standaard voor diertransponders.

JAMA en STOSAG

JAMA is lid van de STOSAG groep en conformeert zich daarmee aan de standaarden die door STOSAG zijn vastgelegd. De JAMA identificatiesystemen en chips zijn volledig compatibel met de STOSAG standaarden. Door de flexibiliteit van de JAMA systemen kunnen deze meestal eenvoudig aangepast worden om ook de STOSAG standaarden te ondersteunen.

Voor meer informatie betreffende STOSAG kijk op: www.stosag.nl