Service

Op alle geleverde systemen en software kan JAMA service op afroep uitvoeren of service leveren volgens een af te sluiten service- en onderhoudscontract.

Voor de identificatie, registratie en weegapparatuur voor afvalinzamelvoertuigen kan JAMA desgewenst een monteursinstructie verzorgen ten behoeve van de eerste lijn ondersteuning door de eigen servicedienst van cliënt. Kleine storingen kunnen dan vaak snel worden opgelost door de eigen servicedienst waardoor de stilstand van een voertuig minimaal is.

JAMA kan de tweede lijn ondersteuning uitvoeren op afspraak of binnen de in een servicecontract vastgelegde termijn.

Ook de tijdige levering van vervangende onderdelen zijn door het servicecontract gewaarborgd. Hiervoor worden de meest cruciale onderdelen voldoende op voorraad gehouden.

Doordat de voertuigapparatuur gebruik maakt van draadloze communicatie kan ook service op afstand uitgevoerd worden, waarbij bijvoorbeeld software-updates geautomatiseerd doorgevoerd kunnen worden op alle aangesloten voertuigen.