Diftar

Diftar, een acronym voor gedifferentieerde tarieven, is een systeem dat gebruikt wordt in de afvalinzameling- en afvalverwerkingsindustrie. Het is een systeem dat registreert hoeveel afval een klant aanbiedt zodat op basis daarvan een rekening opgesteld kan worden. 

JAMA heeft verschillende identificatiesystemen ontwikkeld voor diftar die gebruik maken van RFID-transponders (chips) in de afvalcontainers en geschikte uitleessystemen en software. Dankzij jarenlange ervaring en praktijkkennis zijn de systemen robuust en betrouwbaar. 

De RFID-techniek is gebaseerd op het draadloos uitlezen van de transponders waarin een identificatiecode en/of specifieke productgegevens opgeslagen kunnen zijn. Afvalcontainers van verschillende standaarden (DIN/EN, DU) in diverse formaten kunnen worden voorzien van transponders ofwel ‘gechipt’ worden.

De relatie tussen het wereldwijd unieke chipnummer en de naw gegevens van een belastingplichtige wordt gelegd in een Containermanagementsysteem (CMS) of in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA), de chips bevatten dus geen aan een persoon of adres gerelateerde informatie.

De diverse systemen van JAMA  zijn de ideale instrumenten voor overheden en ondernemingen om de kosten van afvalinzameling en verwerking klant specifiek te maken. Daarnaast zijn de systemen uitermate geschikt voor data-analyses om diverse kostenbesparingen te realiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld de afvalstromen per klant of werkgebied in kaart gebracht worden ten behoeve van een optimale routeplanning voor de afvalinzamelingsvoertuigen. Het systeem levert dus naast een handreiking naar de klant ook een kostenbesparing voor de overheidsinstantie of onderneming op.
 
Voordelen voor de gemeente of onderneming:
 • Duidelijke kostentoerekening
 • Statistische gegevens
 • Door betrouwbare registratie een hoge acceptatiegraad bij de burger/klant

Voordelen voor de burger:
 • Geen extra handelingen (geen speciale zakken kopen)
 • Preventie en hergebruik worden beloond
 • "De vervuiler betaalt", minder afvalaanbod betekent minder kosten
 • Inzicht in hoeveelheid aangeboden afval

Voordelen voor de inzameldienst:
 • Inzicht in logistiek en financiën
 • Mogelijkheid voor optimale routeplanning
 • Hogere efficiëntie in de inzameling: minder maar vollere containers
 • Illegale ledigingen worden bemoeilijkt

Voordelen voor het milieu:
 • Beperking van het aandeel restafval in de totale afvalstroom
 • Beperkte milieubelasting door het gescheiden storten en verwerken van afval
 • Bevorderen van composteren bij de burger
 • Afvalbewustzijn creëren