DIFTAR

Diftar, een acronym voor gedifferentieerde tarieven, is een systeem dat gebruikt wordt in de afvalinzamelings- en afvalverwerkingsindustrie. Het systeem registreert hoeveel afval een klant aanbiedt zodat op basis daarvan een rekening opgesteld kan worden. 

Voor diftar heeft Jama verschillende identificatiesystemen ontwikkeld. Deze systemen maken gebruik van RFID-transponders (chips) in de afvalcontainers, geschikte uitleessystemen en software. Dankzij jarenlange ervaring en praktijkkennis zijn de systemen robuust en betrouwbaar. 

De RFID-techniek is gebaseerd op het draadloos uitlezen van de transponders waarin een identificatiecode en/of specifieke productgegevens opgeslagen kunnen zijn. Afvalcontainers van verschillende standaarden (DIN/EN, DU) in diverse formaten kunnen worden voorzien van transponders ofwel ‘gechipt’ worden.

De relatie tussen het wereldwijd unieke chipnummer en de NAW-gegevens van een belastingplichtige wordt gelegd in een Containermanagementsysteem (CMS) of in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De chips bevatten dus geen aan een persoon of adres gerelateerde informatie.

De diverse systemen van Jama zijn de ideale instrumenten voor overheden en ondernemingen om de kosten van afvalinzameling en verwerking klantspecifiek te maken. Daarnaast zijn de systemen uitermate geschikt voor data-analyses om diverse kostenbesparingen te realiseren. Zo kunnen bijvoorbeeld de afvalstromen per klant of werkgebied in kaart worden gebracht ten behoeve van een optimale routeplanning voor de afvalinzamelingsvoertuigen. Het systeem levert dus, naast een handreiking naar de klant, ook een kostenbesparing voor de overheidsinstantie of onderneming op.
 
Voordelen voor de overheidsinstantie of onderneming:
 • Duidelijke kostentoerekening
 • Statistische gegevens
 • Door betrouwbare registratie een hoge acceptatiegraad bij de burger/klant

Voordelen voor de burger of klant:
 • Geen extra handelingen nodig (geen speciale zakken kopen)
 • Preventie en hergebruik worden beloond
 • "De vervuiler betaalt": minder afvalaanbod betekent minder kosten
 • Inzicht in hoeveelheid aangeboden afval

Voordelen voor de inzameldienst:
 • Inzicht in logistiek en financiën
 • Mogelijkheid voor optimale routeplanning
 • Hogere efficiëntie in de inzameling: minder maar meer gevulde containers
 • Illegale ledigingen worden bemoeilijkt

Voordelen voor het milieu:
 • Beperking van het aandeel restafval in de totale afvalstroom
 • Beperkte milieubelasting door het gescheiden storten en verwerken van afval
 • Bevorderen van composteringsbereidheid bij de klant/burger
 • Afvalbewustzijn creëren