De invoering van ‘Diftar’ in een gemeente heeft over het algemeen veel voeten in de aarde. Afgezien van de implementatie van Diftar op boven- en ondergrondse verzamelcontainers, minicontainers en de milieustraat, dienen alle identificatie- en registratiegegevens uiteindelijk tot één factuur te leiden. Op deze factuur moet het hele stortgedrag van een burger in posten vermeld worden, zodat het ook voor de burger duidelijk en inzichtelijk is hoeveel men waarvoor betaalt. Om dit te bereiken moeten alle systemen (voor minicontainers, verzamelcontainers en milieustraat) naadloos op elkaar aansluiten.

Voordelen voor de gemeente

Duidelijke kostentoerekening

Statistische gegevens

Door betrouwbare registratie een hoge acceptatie bij de burger

Voordelen de burger

Geen extra handelingen (geen speciale zakken kopen)

Preventie en hergebruik wordt beloond

De vervuiler betaalt

Inzicht in hoeveelheid aangeboden afval

Voordelen voor de inzameldienst

Inzicht in logistiek en financiën

Mogelijkheid voor optimale routeplanning

Illegale ledigingen worden bemoeilijkt

Voordelen voor het milieu

Beperking van de restafval fractie

Beperkte milieubelasting door het gescheiden storten van afval

Bevorderen van composteren bij de burger

Afvalbewustzijn creëren